مقالات

بررسی جایگاه تولیدکنندگان پوشاک در شکل‌دهی به فرهنگ ایرانی-اسلامی

در دهه‌های پس از انقلاب اسلامی ‌ایران، مد لباس و پوشش علی‌رغم پیشینه تاریخی، از یک‌سو با منطق اقتصادی و از سوی دیگر با ملاحظات اجتماعی و سیاسی ویژه‌ای روبرو بوده که آن‌را با چالش‌های فراوانی مواجه ساخ...

1400-04-12